Regelverk

Sikkerhetskravene som stilles til elektrisk utstyr er avledet fra EU's Lavspenningsdirektiv (LVD) og Det generelle produktdirektivet (GPSD).

Sikkerhetskravene er impementert i norsk regelverk gjennom El-tilsynsloven og Forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.

Det elektriske utstyret skal være konstruert og produsert slik at personer og husdyr blir forsvarlig beskyttet mot skader fra direkte eller indirekte berøring. Det skal heller ikke kunne oppstå temperaturer, lysbuer eller stråling som kan medføre fare.

Les mer om grunnleggende sikkerhetskrav i forskriften.

Les mer om import og omsetning av elektriske produkter. 

Du finner også informasjon om strukturen i regelverket for elektrisk utstyr her.