Merking og informasjon

Elektrisk utstyr har krav til merking, anvisninger og sikkerhetsinformasjon. Merkingen skal være på produktet, eller i medfølgende dokumenter. Alt etter som beskrevet i forskrift eller standard.

Sikkerhetsinformasjonen skal være på norsk. Øvrige anvisninger skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Merkingen skal blant annet inneholde:

  • Type-, parti-, serienummer eller lignende som gjør det mulig å identifisere produktet
  • Produsentens firmanavn/registrert varemerke og kontaktadresse
  • Advarsler
  • CE-merke; for lavspenningsutstyr
  • Importørens firmanavn/registrert varemerke og kontaktadresse

Teknisk merking og spesifisert advarselsmerking er beskrevet i relevante harmoniserte standarder.