Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å bruke en relevant, harmonisert standard. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder for batterier.

Du finner mer informasjon om standarder på nettsidene til det nasjonale standardiseringsorganet Norsk Elektroteknisk Komité (NEK).

Les mer om standarder her.