Regelverk og standarder

Regelverket for aerosolbeholdere står i forskrift om aerosolbeholdere. En måte å følge regelverket på er å følge en relevant standard. Les mer om bruk av standarder her. Det er også krav til internkontroll.

Du finner informasjon om klassifisering, merking og emballering i Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Les mer om prøvemetoder for bestemmelse av brannfarlige aerosolbeholdere i direktiv 2008/47/EF (som angitt i punktene 6.3.1 til og med 6.3.3.4.1)

Unntak fra forskriften

Forskriften gjelder ikke for aerosolbeholdere:

    • med totalvolum under 50 ml
    • med totalvolum over 1000 ml
    • av glass med et volum over 220 ml
    • av glass med et totalvolum over 150 ml