Regelverk

De som er ansvarlige for store arrangementer må oppfylle en rekke krav og regelverk for at sikkerheten for de som er til stede blir ivaretatt. Derfor er det utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer med en innføring i krav og regelverk.

Veilederen er en håndbok som skal være til nytte for både arrangører og myndigheter. Veilederen er i stor grad rettet inn mot festivaler og konsertarrangementer, men er også aktuell for sportsarrangementer.