Veileder for sikkerhet ved store arrangementer


Veilederen er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (6,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-432-1
HR-nummer
2366
Utgitt

Formålet med veilederen skal, i henhold til mandatet, være:

  • Sikkerhet, helse og trygghet ved store arrangementer gjennom god planlegging, forebygging, beredskap og krisehåndtering.
  • Felles sikkerhetsbegrep, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom involverte aktører i et arrangement.
  • Enhetlig behandling og forutsigbar myndighetsutøvelse.

"Nynorsk utgåve " Rettleiing for tryggleik ved store arrangement " er i produksjon og vert lagt ut på denne sida på haustparten i år".