Ansvar for sikkerheten

Produktkontrolloven stiller krav til at eier eller leder er ansvarlig for sikkerheten ved aktiviteten. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Krav til sikkerhet og beredskap

Å ha ansvaret for et arrangement er en stor og omfattende oppgave. Det er viktig at de ansvarlige for arrangementet starter arbeidet med sikkerhet og beredskap tidlig, og overholder de lover som gjelder for det enkelte arrangement.

Den som er ansvarlig for arrangementets sikkerhet må få en oversikt over hvilke forventninger interne og eksterne aktører (myndigheter, samarbeidspartnere og andre) har til sikkerhetsarbeidet.

All informasjonen som innhentes i oppstartfasen brukes som grunnlag for nødvendige risikovurderinger og som beslutningsgrunnlag for videre planlegging. Som arrangør, vil du måtte forholde deg til fagregelverk fra en rekke myndigheter.

Internkontroll

En arrangør er underlagt bestemmelsene i internkontrollforskriften. Plikten til internkontroll påligger virksomhetens ledelse eller eier.

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Du finner også informasjon om internkontroll her.

Andre fagmyndigheter

DSB har fag- og tilsynsmyndighet for forbrukertjenester, men på store arrangementer kan også følgende myndigheter ha fag- og tilsynsmyndighet: