Hvem har ansvar for saker relatert til brannvesen og 110-sentralene i DSB

DSB har mange ansvarsområder. Av alle avdelingene i DSB er det spesielt tre avdelinger med noen underseksjoner som har ansvar som berører brann og redning i Norge. Her presenteres de i DSB som har mest kontakt med brannetaten.

Hele DSBs organisasjonskart finner du på denne siden.

Avdeling for forebygging og sikkerhet (FSI)

Avdelingen har ansvar for de fire nasjonale myndighetsrollene til DSB; brannsikkerhet, elsikkerhet, sikkerhet ved håndtering og transport av farlige stoffer og eksplosiver, samt produktsikkerhet. Avdelingen skal drive aktivt regelverk- og utviklingsarbeid og tilsynsarbeid. Avdelingen har ansvaret for prosjekt Branntavla og …

jml.jpg

Ansvarlig i FSI:

Johan Marius Ly

Avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet, DSB

Seksjon for brann- og redning (BRE)

Seksjonens hovedoppgave er å sørge for at DSB er en tydelig og synlig nasjonal brann- og redningsfaglig myndighet. Seksjonene er involvert i eller leder prosjekter i regi av DSB relatert til brann og redning Seksjonen har ansvaret for:

 • Forvaltning av Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging
 • Tilsyn med brannvesen og 110-sentraler
 • Nasjonal skogbrannkontakt for lederstøtte og skogbrannhelikopter
 • Utvikling av nødmeldesentralene i samarbeid med helse og politi
Dag Rune Omland 01.jpg

Ansvarlig i BRE:

Dag Rune Omland

Seksjonssjef BRE, Avdeling for forebygging og sikkerhet, DSB

Seksjon for kjemikaliesikkerhet (KSI)

KSI har ansvar for oppfølging av områder innen håndtering av brannfarlige, eksplosjonsfarlige, trykksatte og reaksjonsfarlige stoffer samt for transport av farlig gods på veg og jernbane. Dette er områder som er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

imagev7m6s.png

Ansvarlig i KSI:

Brit Skadberg

Seksjonsleder Kjemikaliesikkerhet, Avdeling for forebygging og sikkerhet, DSB

Avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK)

NBK er nasjonalt kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon som innebærer å lede og delta i prosjekter relatert til dette område. NBKs hovedoppgave er å drifte og forvalter Nødnett, legge til rette for effektiv og riktig bruk og sikre bred utnyttelse av Nødnett. NBK har også eierskap og forvaltningsansvar for kontrollromsløsningen ICCS for 110-sentralene og Nødnett-radioterminaler i brannvesen.

imagel94mi.png

Ansvarlig i NBK:

Sigurd Heier

Avdelingsdirektør for Nød- og beredskapskommunikasjon, DSB

Branns driftsorganisasjon (BDO)

BDO er organisert som en enhet under avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon i DSB. Enheten har ansvar for drift og brukerstøtte for alle tekniske løsninger levert fra Nødnett til brannetaten og 110-sentralene. Det innebærer drift av kontrollromsløsninger og radioterminaler for brann og andre bruker i Nødnett. BDO håndterer alle feilmeldinger fra brann og er kontaktpunkt for underleverandører som Motorola, Frequentis, Global Connect og Capita. BDO har ansvar for:

 • Feilretting 1. og 2. linje
 • Programmering av radioterminaler 
 • Support og brukerstøtte for 110-sentraler og brannvesen
imaget8ztx.png

Ansvarlig i BDO:

Bent Ottesen

Enhetsleder BDO, DSB

Avdeling for Kunnskapsutvikling og digitalisering (KDI)

Avdelingen har som hovedoppgave å bidra til at DSB oppfyller krav og forventninger om å arbeide kunnskapsbasert og effektivisere gjennom nødvendige utviklingstiltak, felles metoder, felles logikk, høy kvalitet, gode analyser samt god prosjekt- og porteføljestyring. I tillegg skal avdelingen sikre effektivisering av DSB gjennom utvikling av gode teknologiske løsninger og digital transformasjon. Avdelingen har ansvaret for Norges brannskole.

MaritRindalEndresen.jpg

Ansvarlig i KDI:

Marit Johanne Rindahl Endresen

Avdelingsdirektør Kunnskapsutvikling og digitalisering

Norges Brannskole (NBSK)

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning, 110 og oljevern. Brannskolen er dypt involvert i utvikling ny brannskole i Tjeldsund og utvikling av ny fagutdanning for brannvesen og 110-sentralene. Brannskolen har ansvaret for:

 • Yrkesutdanning
 • Ledelsesutdanning
 • Spesialutdanning
 • Feierutdanning
imaged20v.png

Ansvarlig ved NBSK:

Agnar Christensen

Fungerende direktør Norges Brannskole, i avdelling for kunnksapsutvikling og digitalisering

En oversikt over ansvarlige kontaktpersoner i DSB

Hvem Avdeling Nød og beredskapskommunikasjon (NBK) Kontaktperson for/spør meg om...
Sigurd Heier NBK Avdelingsdirektør NBK
Bent Ottesen Enheten Branns driftsorganisasjon (BDO) Enhetsleder BDO - Drift av nødnett, radioterminaler og kontrollrom
Kristian Rosvold Enheten Branns driftsorganisasjon (BDO) Nestleder BDO Drift av nødnett, radioterminaler og kontrollrom
Brann vakt Enheten Branns driftsorganisasjon (BDO) Feilretting 1. og 2. linje for nødnett, radioterminaler og kontrollrom
Harald Loktu Seksjon Teknisk forvaltning i avdeling Nød- og beredskaps- kommunikasjon (NBK) Leder for seksjon Teknisk forvaltning. Ansvarlig i DSB for forvaltning av Nødnett og tilhørende systemer som ICCS, Vision og andre systemer som E-call.
Bjørn Morten Skudsveen Seksjon Marked og brukeroppfølging i NBK Leder seksjon for Marked og brukeroppfølging. Ansvarlig for faktura og abonnementsbestillinger, opplæring i Nødnett og kundeoppfølging
Hvem Avdeling for forebygging og sikkerhet (FSI) Kontaktperson for/spør meg om...
Johan Marius Ly FSI Avdelingsdirektør for Forebygging og sikkerhet (FSI)
Ann Christin Olsen-Haines FSI Ass. Avdelingsdirektør
Dag Rune Omland Seksjon brann og redning Leder for seksjon for brann og redning
Brit Skadberg Seksjon for kjemikaliesikkerhet Leder for seksjon for kjemikaliesikkerhet
Hvem Avdeling for kunnskapsutvikling og digitalisering (KDI) Kontaktperson for/spør meg om...
Marit Endresen KDI Avdelingsdirektør for avdeling for kunnskapsutvikling og digitalisering (KDI)
Agnar Christensen Seksjon - Norges Brannskole (NBSK) i avdeling for kunnskapsutvikling og digitalisering (KDI) Fungerende direktør for NBSK
Veronika Solvang Seksjon - Norges Brannskole (NBSK) Seksjonssjef Administrasjon NBSK