Nødvarsel på mobil

, Nyhet


DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon. Nå er systemet levert.

Som følge av krigen i Ukraina ble det vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobiltelefon er et av disse tiltakene.

— Det er et stort og viktig arbeid som er lagt ned i å få etablert dette systemet på noen få måneder, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

I dagene fremover gjennomføres de siste testene og oppdateringene, før systemet er klart til å tas i bruk ved reelle hendelser og tester ut mot publikum.

Informasjon til befolkningen er en viktig del av oppdraget. Det er nå planlagt en rekke informasjonsaktiviteter, slik at befolkningen blir kjent med hva denne nye varslingsløsningen innebærer og hvordan den skal brukes.

— Før vi tester dette ut mot publikum i større skala er det en forutsetning at denne løsningen er godt kjent. Derfor er det også for tidlig å teste Nødvarsel i forbindelse med varslingsprøven førstkommende onsdag, sier Aarsæther.

Om oppdraget

DSB fikk sammen med Politiet i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å etablere statens del av systemet (utløser av melding). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å sørge for at mobiloperatørene etablerer systemene som gjør at varslene kan distribueres via mobilnettene og ut til publikum.

Les også: DSB har valgt leverandør til nødvarsling på mobil