Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt - versjon 2 - september 2021


Veilederen bygger på erfaringer fra arbeidet med kommunal beredskapsplikt både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Den legger til rette for felles rammer og forståelse av de enkelte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Der det er andre veiledere med relevans til aktuelle bestemmelser, vises det til disse. Denne veilederen erstatter Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt fra 2012.

Veileder

Last ned PDF (2,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-463-5 (PDF)
HR-nummer
2392
Utgitt