Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter


Veilederen fokuserer spesielt på kommunens og DSBs rolle når det gjelder reguleringen av sikkerheten i områdene rundt storulykkevirksomheter.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (9,3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-420-8 (PDF)
HR-nummer
2357
Utgitt

Veilederen er i hovedsak rettet mot kommunen som planmyndighet. Den er også relevant for regionale og sentrale myndigheter som har en rolle knyttet til oppfølging av plansaker eller håndtering av farlige kjemikalier, og for storulykkevirksomhetene selv.

Veilederen er oppdatert mai 2019, se nyhet om dette her.