Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS)


Ved håndtering av hendelser innen brann,redning og akutt forurensning.

Veileder forside

Veileder

Last ned PDF (2,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-254-9
HR-nummer
2204
Utgitt

Veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning er utviklet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning er utviklet til bruk i kommunenes brann- og redningstjeneste, Sivilforsvaret, de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) og i Kystverket ved statlige aksjoner mot akutt forurensning. Ledelsessystemet kan også være et hensiktsmessig verktøy for andre beredskapsaktører.

Maler (ref. side 45)
>> Innsatsplan
>> Innsatsordre
>> Organisasjonskart
>> Sambandsplan
>> Loggskjema
>> Møtestruktur/daglig plan for gjennomføring av møter
>> Møtereferat
>> Personellister
>> Materiellister
>> Pressemelding
>> Pressekonferanse
>> Prinsippskisse kommandoplass/aksjonssentral
>> Innhold i stabskasse
>> Rapport om uønsket hendelse

Nynorskutgåve