Rettleiar for tryggleik ved store arrangement (nynorsk)


Ei handbok – eit verktøy – til nytte for både arrangørar og myndigheiter.

Oversiktsbilde fra festival

Veileder

Last ned PDF (12,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-433-8 (PDF)
HR-nummer
2367
Utgitt

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) i oppdrag å lage ein opplysningsbrosjyre om tryggleik ved arrangement der store menneskemengder samlast og der det er potensial for store ulykker. I mandatet gitt av direktøren i DSB heiter det:

"Det skal utarbeides en sikkerhetsveileder som innholdsmessig skal være relevant for de fleste typer arrangementer med store ansamlinger av mennesker og/eller med potensial for store ulykker."

Brosjyren er meint å skulle vere ei handbok – eit verktøy – til nytte for både arrangørar og myndigheiter. Formålet med rettleiarane skal, i samsvar med mandatet, vere:

Tryggleik og helse ved store arrangement gjennom god planlegging, førebygging, beredskap og krisehandtering.

Bokmålsutgave