Veileder for Fylkesmannens arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (fylkesROS) - Versjon 4 – mars 2020


Formålet med denne veilederen er å gi råd for arbeidet med fylkesROS både når det gjelder prosess og metodisk tilnærming. Veilederen gir et felles rammeverk for å utarbeide analysene og skal bidra til en mer ensartet og helhetlig tilnærming til arbeidet med fylkesROS i fylkene.

Veileder

Last ned PDF (1,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-503-8 (PDF)
HR-nummer
2429
Utgitt

Målgruppe for veilederen er Fylkesmannen og de regionale aktørene som inngår i Fylkesmannens arbeid med å samordne samfunnssikkerhet og beredskap i fylket.

I veilederen er det avslutningsvis tatt inn en kort omtale av metoder som kan være nyttige dersom Fylkesmannen har behov for å supplere FylkesROS med analyser av særlige sårbarheter eller beredskapsbehov. Begge disse metodene kan blant annet være egnet i arbeidet med å styrke Fylkesmannens egenberedskap.

Nynorskutgåve