Veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale – februar 2022


Formålet med veilederen er å gi en praktisk veiledning for forsendelser som gjøres via landtransport, lufttransport og postforsendelser.

Veileder

Last ned PDF (573,8KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-505-2 (PDF)
HR-nummer
2431
Utgitt

Veilederen dekker forsendelse av prøver fra mennesker, dyr og kategori A-avfall. DSB har revidert veilederen i samarbeid med Luftfartstilsynet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Veterinærinstituttet og Posten Norge AS.

Nynorskutgåve