Rettleiar for sending av smittefarleg biologisk materiale (nynorsk utgåve)


Føremålet med dette dokumentet er å gje ei praktisk rettleiing for sendingar av smittefarleg biologisk materiale som gjerast via landtransport og lufttransport, samt for postsendingar.

Veileder

Last ned PDF (2,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-507-6 (PDF)
HR-nummer
2433
Utgitt

WHO (World Health Organization) har gjeve ut det engelske dokumentet «Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances» som gjev ei meir omfattande rettleiing om temaet.