Rettleiar for sending av smittefarleg biologisk materiale - februar 2022 (Nynorsk utgåve)


Føremålet med dette dokumentet er å gje ei praktisk rettleiing for sendingar av smittefarleg biologisk materiale som gjerast via landtransport og lufttransport, samt for postsendingar.

Veileder

Last ned PDF (612,5KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-507-6 (PDF)
HR-nummer
2433
Utgitt

WHO (World Health Organization) har gjeve ut det engelske dokumentet «Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances» som gjev ei meir omfattande rettleiing om temaet.

Bokmålsutgave