Tryggleik i heimen for eldre (nynorskutgåve)


Den eldre delen av befolkninga bur i større grad enn før i eigne heimar eller i omsorgsbustader. Då blir det g jerne trong for ekstra hjelp og tiltak i bustaden

Brosjyre

Last ned PDF (575KB)
ISBN-nummer
978-82-7768-282-2
HR-nummer
-
Utgitt