Trygghet i hjemmet for eldre (bokmålsutgave)


Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir det gjerne behov for ekstra hjelp og tiltak i boligen.

Brosjyre

Last ned PDF (480,3KB)
ISBN-nummer
978-82-7768-281-5
Utgitt