Systematisk tryggleikarbeid for bygningseigarar (nynorsk)


Det å eige ei bygning inneber eit stort ansvar. Bygninga kan bli brukt av mange menneske eller dyr, det kan vere store verdiar i bygninga, eller det kan vere farleg for miljøet dersom det oppstår ei uønskt hending. Denne rettleiinga er skriven for private og offentlege verksemder som eig bygningar. Eigarrolla omfattar burettslag, eigarseksjonssameigarar, profesjonelle eigarar som leiger ut eigedomar, profesjonelle eigarar som bruker eigne bygningar, og offentlege eigarar (stat, fylke og kommunar).

Veileder

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-458-1 (PDF)
HR-nummer
2389
Utgitt