Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere


Det å eie en bygning innebærer et stort ansvar. Bygningen kan brukes av mange mennesker eller dyr; det kan være store verdier i bygningen, eller det kan være farlig for miljøet dersom det oppstår en uønsket hendelse.

Bilde av forside

Veileder

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-445-1 (PDF)
HR-nummer
2378
Utgitt

Mangelfullt vedlikehold eller en uønsket hendelse kan medføre at noen mister livet, blir hardt skadet, taper store verdier og arbeidsplasser, eller blir alvorlig syke ved å oppholde seg i eller ved bygningen. Risikoen for at dette skjer kommer an på utforming, vedlikehold og bruken av bygningen.

Da bygningen ble planlagt og bygget, ble forutsetningene og begrensningene for bruken lagt. Det er disse forutsetningene og begrensningene som danner grunnlaget for systematisk drift, vedlikehold og godkjent bruk. Systematikk er en viktig suksessfaktor i alt sikkerhetsarbeid. Det gjelder også arbeid for sikker drift, vedlikehold og bruk av bygninger.

Hvem gjelder veiledningen for?

Veiledningen retter seg mot private og offentlige virksomheter som eier bygninger. Eierrollen omfatter borettslag, eierseksjonssameiere, profesjonelle eiere som leier ut eiendommer, profesjonelle eiere som bruker egne bygg og offentlige eiere (stat, fylker og kommuner).

Bokmål