Risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier


Veilederen tar for seg risiko og tiltak for håndtering av branner i Litium-ion batterier (LIB), og den er tilpasset brann- og redningsvesen i Norge. Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av personer fra større norske brannvesen, Norges brannskole og DSB.

Veileder

Last ned PDF (16,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-520-5 (PDF)
HR-nummer
2446
Utgitt

Branner i alle typer Litium-ion batterisystemer, fra små branner i el-sykler til store kompliserte branner i fartøyer, er omtalt i veilederen. Litium-ion batteribrannene deles inn i fire risikonivåer ut fra størrelsen på batteriet, men også ut fra om brannen skjer utendørs eller i et lukket rom

Veilederen er også publisert som et kurs tilrettelagt av NAKOS

Ved å ta dette kurset får man en helhetlig gjennomgang av alle kapitlene og vedleggene i veilederen. Kurset er 100 % basert på veilederen, man kan derfor gå rett til kurset for å lese innholdet.

Kurset er godkjent av Norges Brannskole.

Kurset finner man på NAKOS.no under "Brukergrupper/Brann og redningstjeneste/ Brannfaglige emnekurs" eller under fanen «Kurs».

NAKOS-portalen krever innlogging (via ID-porten). Kurset er tilgjengelig for alle. Man blir bedt om å registrere tilhørighet (Brann, Helse/Ambulanse, Politi, Transport, Sjøfart eller Andre), mest for statistiske formål.

Dersom du har en bruker på portalen, fortsett med denne. Har du problemer med å konvertere til ID-porten med din gamle bruker; ring eller send melding til support på +47 952 51 080. Har du ikke bruker i NAKOS-portalen oppretter du det enkelt selv.

>> Lenke til kurset «Risikovurdering og håndtering av brann i Litium-ion batterier»

Publication in English