Rettleiar for saksbehandling og ivaretaking av brann- og eltryggleiken i jernbane- og banetunnelar (nynorsk)


Rettleiaren er utarbeidd av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og Statens jernbanetilsyn (SJT) og gjeld for saksbehandling ved brann- og eltryggleik i jernbane- og banetunnelar.

Veileder

Last ned PDF (2,4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-453-6 (PDF)
HR-nummer
2385
Utgitt

Rettleiaren vender seg mot utbyggjarar, eigarar og forvaltarar av tunnelar og kommunar, under dette brann- og redningsvesen, og inneheld:
• Skildring av roller, ansvar og samarbeid.
• Oversikt over gjeldande regelverk.
• Tilvisingar til krav til planlegging/bygging av nye og oppgradering av eksisterande jernbane- og banetunnelar, og til krav og forventingar til drift av tunnelar.
• Informasjon om tilsyn og beredskap.

Bokmål