Informasjon fra storulykkevirksomheter til nød- og beredskapsetater


Temaveiledningen beskriver hvilken informasjon den enkelte storulykkevirksomhet bør sende til nød- og beredskapsetatene for å ivareta sin informasjonsplikt.

Veileder

Last ned PDF (1,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-501-4 (PDF)
HR-nummer
2427
Utgitt

Storulykkemyndighetene har, i samarbeid med berørte aktører, utarbeidet et skjema som kan fylles ut og sendes  til de aktuelle etatene, se vedlegg 1 under.

>> Vedlegg 1 til temaveiledning om informasjon fra virksomheter til nød- og beredskapsetater