Informasjon frå storulykkeverksemder til naud- og beredskapsetatar (nynorsk utgåve)


Temarettleiinga skildrar kva for informasjon den enkelte storulykkeverksemda bør sende til naud- og beredskapsetatane for å vareta informasjonsplikta si.

Veileder

Last ned PDF (1,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-515-1 (PDF)
HR-nummer
2441
Utgitt

Informasjonen frå storulykkeverksemdene skal leggjast til grunn når naud- og beredskapsetatane utarbeider planar for korleis dei skal handtere hendingar med farlege kjemikal i verksemdene.

Bokmålsutgave