Forbrukertjenesten sportsdykking


Publikasjonen inneholder informasjon om hvilke myndigheter som har forvaltningsansvar for dykking, regelverk knyttet til forbrukertjenesten sportsdykking og regelverk for sportsdykkerutstyr. Videre beskrives DSBs erfaringer, forventninger og aktuelle tiltak som DSB mener det er behov for å iverksette ut fra tilsynsresultater i 2010 og 2011.

Veileder

Last ned PDF (3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-275-4
HR-nummer
2225
Utgitt