Forbrukastenesta sportsdykking (nynorsk)


Tryggleik ved sportsdykking vart vald ut som særskilt tilsynsområde for Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) i 2010 og 2011, fordi dykking er ein aktivitet som kan ha stort risikopotensial for brukarane.

Veileder

Last ned PDF (3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-299-0
HR-nummer
2247
Utgitt

Fleire tusen sportsdykkarar har stor glede av dykking, men det er viktig å vite at dykking også inneber risiko og skal utøvast med respekt og varsemd. Det er den som tilbyr sportsdykking som ei forbrukarteneste og den som tilbyr sportsdykkarutstyr til forbrukarar, som har ansvaret for å vurdere tryggleiken og ha beredskap ved uynskte hendingar.

Bokmålsutgave