Fylling av gassflasker for industrigass (nynorsk)


På bakgrunn av to alvorlege uhell med industrigassflasker med oksygen, der det er mistanke om at flaskene er fylte i fuktig miljø, informerer DSB gjennom dette faktaarket om det viktige ved at utstyr og prosedyrar som brukast under fylling av industrigass sikrar mot uønskte hendingar.

Faktaark

Last ned PDF (917,8KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt