Fylling av gassflasker for industrigass


På bakgrunn av to alvorlige uhell med industrigassflasker med oksygen, der det er mistanke om at flaskene er fylt i fuktig miljø, ser DSB det nødvendig å informere om viktigheten av at utstyr og prosedyrer som benyttes under fylling av industrigass sikrer mot uønskede hendelser.

Bilde av gassflaske som har sprukket

Faktaark

Last ned PDF (937,8KB)
Utgitt