Farlig gods i helseforetakene


Det håndteres betydelige mengder farlig gods i ulike varianter i helseforetakene. Utpeking av sikkerhetsrådgivere for farlig gods i helseforetakene er viktig for sikkerheten til aktørene i transportkjeden.

Faktaark

Last ned PDF (769,2KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt