Unge voksnes holdninger til egenberedskap


Ipsos har på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjennomført en kvalitativ undersøkelse om holdninger til egenberedskap blant unge voksne i etableringsfasen.

Rapport

Last ned PDF (3,6MB)
Utgitt

Høsten 2018 lanserte DSB kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» i samarbeid med Oslo kommune. I 2019 gjennomførte DSB Egenberedskapsuka for første gang, og høsten 2021 ble den gjennomført for andre gang. Hensikten med denne kampanjen er å sette befolkningen i stand til å klare seg selv i minst tre døgn i en krisesituasjon.

I forbindelse med kampanjen har Ipsos gjennomført flere representative befolkningsundersøkelser hvor det er kartlagt befolkningens kjennskap til og bevissthet om egenberedskap rett før og rett etter kampanjen. Resultatene fra undersøkelsen er relativt stabile fra år til år, og det er enkelte mønstre som går igjen. Blant annet at eldre er mer forberedt enn yngre, og de som bor på mindre steder er mer forberedt enn de som bor i de største byene. Fra undersøkelsen fremkommer det også at flere får med seg DSBs egenberedskapsråd gjennom kampanjen, men at det er utfordrende å få folk til å omsette kunnskapen til fysiske forberedelser. I lys av dette hadde DSB et ønske om å få ytterligere kvalitativ kunnskap om kjennskap og holdninger til egenberedskap spesielt blant målgruppen «unge voksne i etableringsfasen».