Tilsyn med aktivitetsparker 2022/2023


I 2022/2023 gjennomførte DSB en tilsynsaksjon med sikkerhet ved lekeland og trampolineparker (aktivitetsparker).

Rapportens forside

Faktaark

Last ned PDF (1MB)
Utgitt

Vi valgte aktivitetsparker fordi det har vært en økning i meldinger om ulykker og uønskede forhold ved slike anlegg de siste årene, og fordi barn er en særlig sårbar gruppe. Målet var å styrke sikkerheten ved aktivitetsparker i hele landet, og øke forbrukernes kunnskap om sikkerhet ved aktiviteter i slike parker.

DSB valgte ut 9 aktivitetsparker for tilsynsaksjonen, basert på informasjon fra politiet, bekymringsmeldinger om farlige forhold og medieomtale av ulykker.

Tilsynsaksjonen avdekket følgende alvorlige avvik:

  1. Virksomheter manglet kunnskap om plikten til å melde fra om alvorlige hendelser
  2. Virksomheter manglet rutiner knyttet til fordeling av ansvar og oppgaver
  3. Virksomheter manglet dokumentasjon av risikovurderinger
  4. Virksomheter manglet rutiner på risikoreduserende tiltak, herunder ettersyn og vedlikehold
  5. Virksomheter manglet system for en jevnlig gjennomgang av internkontrollsystemet

>> Tilsynsaksjon på aktivitetsparker 2022/2023
>> Les nyhetssaken på dsb.no