Tilsyn med aktivitetsparker avdekket flere feil og mangler

, Nyhet


DSB er bekymret over sikkerhetsnivået i aktivitetsparkene i Norge. Flere feil og mangler ble avdekket da DSB utførte tilsyn med ni trampolineparker og lekeland.

DSB har mottatt flere meldinger om ulykker og uønskede forhold i aktivitetsparker de siste årene. Barn, som utgjør en stor kundegruppe i parkene, er en særlig sårbar gruppe som ikke kan vurdere risiko på samme måte som voksne. Derfor valgte DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) å gjennomføre en tilsynsaksjon for å undersøke sikkerheten i trampolineparker og lekeland i 2022/2023.

Kunne ført til farlige situasjoner

Tilsynsaksjonen avdekket flere avvik som DSB mener kunne ført til farlige situasjoner for besøkende. Det var for eksempel mangelfulle risikovurderinger, rutiner for vedlikehold av utstyret og manglende kunnskap om regelverk.

Det verste eksempelet vi kom over var en over syv meter høy klatrevegg som ikke var vedlikeholdt og de hadde heller ikke dokumentasjon på at den var trygg. Det kunne ført til alvorlige fallskader. Manglene her var så alvorlige at store deler av parken ble stengt i flere måneder, sier seksjonssjef Mari Grande Austad i DSB.

I tillegg oppdaget DSB flere parker som ikke brukte dokumentasjonen fra produsentene når de lagde system for internkontroll. Produktdokumentasjon beskriver for eksempel hvordan produkter skal monteres, brukes og vedlikeholdes.

Internkontroll er helt avgjørende for at aktivitetene i parkene er trygge å bruke, sier Austad.

Eierne har ansvar

DSB gjennomførte tilsynsaksjonen for å kontrollere at virksomhetene følger regelverket, og for å øke sikkerheten i aktivitetsparker. Tilsynet hadde også som mål å tydeliggjøre det ansvaret eiere av slike parker har.

– Vi fant blant annet ett tilfelle der en aktivitetspark hadde klippet opp skummadrasser og brukt det i en skumgrop. Skumputer til bruk i skumgrop, skal være spesiallaget for å dempe fall. I tillegg viste det seg at disse skumputene var svært brannfarlige, sier Austad.

Har rettet opp feilene

Tilsynsaksjonen avdekket at flere av parkene hadde mangelfull fordeling av oppgaver og ansvar, utilstrekkelige vurderinger av risiko og ufullstendige rutiner for vedlikehold. Flere visste heller ikke at de må melde ifra om alvorlige hendelser til DSB.

– Alle aktivitetsparkene som hadde feil og mangler under tilsyn, har meldt tilbake at de har rette opp disse. Det er bra. Det er viktig at parkene tar sikkerheten på alvor og gir besøkende og ansatte god informasjon og opplæring, sier Austad.

Meld ifra

Har du vært urolig for sikkerheten under en forbrukeraktivitet? Si ifra til arrangøren, og send en bekymringsmelding til DSB

Personlig sjekkliste

De som eier og driver aktivitetsparker må forholde seg til et regelverk som skal ivareta sikkerheten din, men du har også selv et ansvar for å vurdere ferdigheter og risiko for deg og barna dine.

  • Har du nok kunnskap til å gjennomføre aktiviteten på en trygg måte?
  • Har du fått nødvendig veiledning og opplæring i hvordan aktiviteten skal gjennomføres?
  • Har arrangøren en kvalifisert person til stede som kan gi råd og veiledning underveis?
  • Er det behov for å bruke personlig verneutstyr? Har du dette utstyret og har du fått opplæring i hvordan det skal brukes?
  • Gir arrangøren inntrykk av å ta sikkerheten på alvor?
  • Vet du nok om risiko og sikkerhet ved aktiviteten? Hvis ikke - still flere spørsmål.

 Vedlegg

Oppsummering av tilsynsaksjonen