Risikoanalyse av legemiddelmangel (nynorsk)


Legemiddelindustrien er kjenneteikna av store internasjonale selskap med produksjonsavdelingar spreidde rundt i heile verda, og bransjen er i stor grad prega av leigeproduksjon og stadige oppkjøp og eigarskifte. Eit ferdig legemiddel kan difor bestå av delkomponentar frå fleire land og verdsdelar.

Rapport

Last ned PDF (8,9MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Det er ikkje nokre land sine styresmakter som har fullstendig oversikt over produksjons- og forsyningslinjene i legemiddelindustrien. Det gjer det krevjande å følgje opp internasjonale kvalitetskrav og regelverk knytte til legemiddelproduksjon.