Risikoanalyse av legemiddelmangel


Analysen viser at legemiddelforsyningen i Norge er sårbar fordi vi er helt avhengige av import, virkestoffprodusentene er konsentrert til noen få land i Asia og vi har et begrenset lagerhold. Det er derfor mange uønskede hendelser utenfor landets grenser som kan føre til at forsyningen stopper opp, selv om vi har en god legemiddelforvaltning i Norge.

Rapport

Last ned PDF (8,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-466-6 (PDF)
HR-nummer
2395
Utgitt

I 2017 var det registrert ca. 350 reelle mangelsituasjoner på legemidler i Norge og tallet øker fra år til år. Mangel på for eksempel insulin og antibiotika i 3 uker kan få svært dramatiske konsekvenser for liv og helse. Den omfattende og akutte legemiddelmangelen som er analysert, forutsetter at hamstring tømmer apotekene i løpet av få dager. Dette er ikke urealistisk hvis en reell  mangelsituasjon skaper frykt og bekymring i pasientgruppene som er avhengige av legemidlene.

DSB har gjennomført analysen i nært samarbeid med bl.a. Helsedirektoratet, Legemiddelverket og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og –beredskap ved OUS.