Risikoanalyse av jordskjelv i by – delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014


Denne rapporten dokumenterer risikoanalysen som er gjennomført av scenarioet «Jordskjelv i by». Det er en scenarioanalyse som inngår i Nasjonalt risikobilde(NRB) 2014. For å samle all informasjon som er framkommet i løpet av analyseprosessen, har DSB valgt å lage en egen delrapport.

Rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1005,4KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-427-7 (PDF)
HR-nummer
2362
Utgitt

Scenarioanalysen er gjennomført i nært samarbeid med Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen og NORSAR (Norwegian Seismic Array).

Relatert innhold