Risikoanalyse av brann i tunnel - delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014


Rapporten dokumenterer risikoanalysen som er gjennomført av scenarioet «Brann i tunnel», dette er en scenarioanalyse som inngår i Nasjonalt risikobilde (NRB) 2014.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (495,6KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-356-0 (PDF)
HR-nummer
2300
Utgitt

For å samle all informasjon som er framkommet i løpet av analyseprosessen, har DSB valgt å lage en egen delrapport. Scenarioanalysen er gjennomført i nært samarbeid med Statens vegvesen, som sektormyndighet for vegtunneler.