Rapport om redningsdykkerberedskap


DSB har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet en rapport om redningsdykkerberedskap. I tillegg til å påpeke behovet for forebyggende arbeid, mener DSB det er mulig å gjøre mer for å bedre beredskapen knyttet til drukningsulykker.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (579,2KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-387-4 (PDF)
HR-nummer
2327
Utgitt