Rapport om redningsdykkarberedskap (nynorsk)


DSB har på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet utarbeida ein oversikt over dagens redningsdykkarberedskap. I tillegg til å peike på behovet for forebyggjande arbeid, meiner DSB det er mogleg å gjere meir for å betre beredskapen knytta til drukningsulukker.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (615,2KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-405-5 (PDF)
HR-nummer
2343
Utgitt