Nasjonalt risikobilete 2012 (nynorsk)


Fordjupingsdel: Beredskapen til kommunane mot bortfall av elektrisk kraft

Rapport

Last ned PDF (3,1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-290-7
HR-nummer
2238
Utgitt

Nasjonalt risikobilete går igjennom 14 sentrale risikoområde og legg fram 16 risikoanalysar av scenario innanfor desse områda. Seks av risikoanalysane i Nasjonalt risikobilete 2012 er nye. Det nasjonale risikobiletet blir presentert i ei risikomatrise der scenarioa er plasserte i forhold til kvarandre med omsyn til kor sannsynlege dei er, og kva konsekvensar dei vil få.

Bokmålsutgave