Nasjonalt risikobilde 2012


Fordypningsdel: Kommunenes beredskap mot bortfall av elektrisk kraft

Rapport

Last ned PDF (7,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-273-0
HR-nummer
2223
Utgitt

I henhold til kongelig resolusjon av 24. juni 2005 skal DSB utarbeide en nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) som grunnlag for videre oppfølging av sikkerhets og beredskapsarbeidet på tvers av sektorer og etatsgrenser. Rapportene har vært utgitt årlig siden 2006. Fra og med i år får rapporten navnet Nasjonalt risikobilde. Dokumentets hensikt og funksjon er den samme som for foregående års nasjonale sårbarhets- og beredskapsrapporter.

Nynorskutgåve