Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg


Høsten 2020 gjennomførte tilsynsmyndighetene landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i norske avfallsanlegg. Det ble også kontrollert hvordan anleggene begrenser miljøskadene hvis ulykken først er ute.

Rapport

Last ned PDF (2,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-518-2 (PDF)
HR-nummer
2444
Utgitt

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp de siste årene. Siden 2016 er det registrert 228 branner i norske avfallsanlegg. Det antas at det i tillegg har vært en rekke branntilløp, som ikke vises i statistikkene.