Kommuneundersøkinga 2016 (nynorsk)


Årets særtema handlar om alvorlege naturhendingar og skuleskyting. Målet med spørsmåla om særtemaa er å få nærare kunnskap om desse hendingane og eventuelle følgjehendingar i kommunane.

rapportforside

Rapport

Last ned PDF (2,3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-406-2 (PDF)
HR-nummer
2344
Utgitt