Kjenneteikn og utviklingstrekk ved næringsbrannar 1986–2009 (nynorsk)


I denne rapporten gir vi ei oppsummering av DSBs statistikk på området brannar i næring frå 1986 til 2009 etter det nye kodeverket, som gjeld i dagens rapporteringsskjema: Rapport om hendelse (ROH) og Rapport om brannårsak.

Rapport

Last ned PDF (3,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-267-9
HR-nummer
2217
Utgitt

Statistikken er mangelfull på ein del område. Det er ikkje
gjort forsøk på å gjette eller resonnere seg fram til årsaker
der statistikken ikkje gir svar. Rapporten viser strukturen
på næringsbrannar og gir grunnlag for ein del hypotesar.
Så er det opp til andre å initiere nye analysar for å finne
årsaker.

Bokmålsutgave