Kjennetegn og utviklingstrekk ved næringsbranner 1986–2009


Denne rapporten gir en oppsummering av DSBs statistikk på området branner i næring fra 1986 til 2009 etter det nye kodeverket, gjeldende i dagens rapporteringsskjemaer; Rapport om hendelse (ROH) og Rapport om brannårsak.

Rapport

Last ned PDF (6,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-248-8
HR-nummer
2198
Utgitt

Statistikken er mangelfull på en del områder. Det er ikke
gjort forsøk på å anta årsaker til at ting er som de er der
statistikken ikke gir svar på dette. Rapporten viser strukturen
på branner innen næringer. Den gir ikke alltid svar
på hvorfor ting er som de er, men gir grunnlag for en del
hypoteser, og det vil bli opp til andre å initiere nye analyser
for å finne årsaker.

Nynorskutgåve