Kjenneteikn og utviklingstrekk ved dødsbrannar og omkomne i brann (nynorsk)


Ein gjennomgang av DSBs statistikk over omkomne i brann 1986–2009.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (4,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-240-2 (Nyn)
HR-nummer
2191
Utgitt

Denne rapporten summerer opp statistikken DSB har utarbeidd på området dødsbrannar og omkomne i brann til og med 2009.

Bokmålsutgave