Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann


En gjennomgang av DSBs statistikk over omkomne i brann 1986-2009.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (4,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-240-2
HR-nummer
2191
Utgitt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet egen statistikk for branner siden 1986. Denne rapporten gir en oppsummering av DSB sin statistikk på området dødsbranner og omkomne i brann til og med 2009.

Nynorskutgåve