Framtidens sivilforsvar – DSBs anbefaling til ny organisering og sivile beskyttelsestiltak


Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (14,3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-451-2 (PDF)
HR-nummer
2383
Utgitt

«Konseptutredning Sivilforsvaret» ble lagt fram i 2016 etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. I presiseringsbrev av 10. juli 2017 ba Justis- og beredskapsdepartementet om at «DSB innen 1. desember 2017 sammenstiller høringsuttalelser i forbindelse med «Konseptutredning Sivilforsvaret» og oversender en tilrådning til JD.

Departementet legger til grunn at DSB også gjør nærmere vurderinger av aktuelle sivile beskyttelsestiltak som en del av dette arbeidet, herunder en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser. DSB må også vurdere eventuelle andre innspill på mulige endringer av Sivilforsvaret enn de som er skissert av DSB, og som fremkommer i forbindelse med høringsuttalelser». Denne rapporten er DSBs svar på dette oppdraget.

Relaterte rapporter