Konseptutredning Sivilforsvaret


Bilde av rapport

Rapport

Last ned PDF (21,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-390-4
HR-nummer
2330
Utgitt

Konseptutredningen er gjennomført som et prosjekt i DSB og er forankret i et oppdrag med tilhørende mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Prosjektet ble etablert i januar 2016, og prosjektgruppen har vært operativ fra ca. 1. februar 2016. Prosjektet har kartlagt nåsituasjon, trender/utviklingstrekk og behov, og har på bakgrunn av dette kommet frem til et anbefalt konsept for det fremtidige Sivilforsvaret.