Nasjonal varslingsprøve 10. januar

, Nyhet


Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Varslingsprøven 10. januar gjøres over hele landet, rundt klokken 12. Da tester Sivilforsvaret tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon". Samtidig sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler. Tilsvarende test ble gjort i juni 2023.

– Mange har hørt om eller allerede opplevd å få et nødvarsel tidligere. Snakk likevel med barn, eldre og andre rundt deg på forhånd, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, oppfordrer Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Husk å oppdatere telefonen

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker vil også vise nødvarsler.

Ved varslingsprøven i juni fikk 78 prosent av befolkningen nødvarsel på mobil.

– Mange av dem som ikke fikk Nødvarsel sist hadde ikke oppdaterte telefoner. Vi minner derfor spesielt om at for å kunne motta Nødvarsel på riktig måte, så må du ha en nylig oppdatert mobiltelefon, oppfordrer Aarsæther.

>> Sjekk hvilke enheter og programvareversjoner som kan motta nødvarsler (nødvarsel.no)

Slå av telefonen om du ikke vil motta varsel

Det hjelper ikke å slå av lyden for å unngå varselet. Dersom du ikke ønsker å motta varselet, må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15 onsdag 10. januar.

Hvorfor teste?

Nødvarsel på mobil testes samtidig over hele landet. Hensikten er å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Hensikten er å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Les mer om varslingsprøven på nødvarsel.no

Gjennomfører befolkningsundersøkelse

–  Vi gjør også denne gangen en representativ befolkningsundersøkelse i etterkant av varslingsprøven for å kartlegge hvor mange som fikk test av nødvarsel, sier Aarsæther.

Resultatene fra befolkningsundersøkelsen blir delt på dsb.no så snart de er klare.

Enkeltpersoner som ønsker å gi tilbakemeldinger på test av Nødvarsel, oppfordres til å benytte tilbakemeldingsskjemaet som blir lagt på nødvarsel.no i forbindelse med varslingsprøven, slik at vi får samlet tilbakemeldinger fra publikum.

–  Nødvarsel sendes ut som et radiosignal og myndighetene kan ikke se hvem som mottar det. Konkrete tilbakemeldinger fra publikum er derfor nyttige i arbeidet med å videreutvikle Nødvarsel, sier Aarsæther.