3 av 4 mottok Nødvarsel på mobil

, Nyhet


78 prosent av befolkningen mottok testen av Nødvarsel på mobil under den nasjonale varslingsprøven 14. juni. Det viser en representativ befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos for DSB.

Onsdag 14. juni ble Nødvarsel på mobil testet nasjonalt for første gang. Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

I forkant av testen hadde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet estimert at 75–80 prosent burde få testen på sin mobiltelefon. En befolkningsundersøkelse som ble gjennomført i dagene etter varslingsprøven viser at 78 prosent av respondentene mottok testen.

– Det er bra at så mange mottok testen. Tidlig varsling og god informasjon er helt avgjørende i en akutt krise. Det redder liv. Samtidig viser denne undersøkelsen at det er noen som ikke fikk opp varselet, og det skal vi ta på alvor, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

 Stort engasjement

Testen av Nødvarsel på mobil har skapt stort engasjement i befolkningen. Over 150 000 har sendt inn et digitalt tilbakemeldingsskjema etter testen, og mange har kontaktet DSB direkte. Tilbakemeldingene fra folk analyseres nå, og vil gi mer innsikt i hvem som ikke fikk testen.

– Noen mener det var på høy tid å få på plass denne løsningen, mens andre melder at de ikke ønsker noe varsel om krisen skulle ramme der de befinner seg. Nå skal vi bruke tid på å gå igjennom alle tilbakemeldinger og se hvordan vi kan gjøre Nødvarsel enda bedre, forteller Aarsæther.

Basert på erfaringer fra andre land, er det en del som ikke mottar varsel fordi man mangler nødvendige oppdateringer på telefonen. Uavhengig av nødvarsel er det lurt å oppdatere telefonen så fort det foreligger nye oppdateringer.

>> Oppdatert programvare på mobiltelefonen er en forutsetning for å motta Nødvarsel på mobil. Slik sjekker du hvilken versjon du har 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, og har 3 869 respondenter. Målgruppen for undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkning over 15 år.

Datainnsamlingen startet 14. juni etter varslingsprøven klokken 12.00, og ble avsluttet 19. juni. Resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel i henhold til offentlig statistikk for befolkningssammensetningen.

>> Befolkningsundersøkelsen fra Ipsos